Helioscreen repair

Als beheerder van gebouwen bent u het aanspreekpunt voor alle problemen die zich voordoen. Oververhitting en verblinding hebben een nefaste invloed op het comfort en de productiviteit, en moeten dan ook te allen tijde vermeden worden.

Door zich te beroepen op Helioscreen als leverancier kan u zichzelf ontzorgen. Onze medewekers gaan ter plaatse bij uw klanten, defecten worden voorkomen door middel van preventieve onderhoudsbeurten en wanneer er toch eens iets mis garanderen wij u snelle interventietermijnen. Helioscreen doet er alles aan om uw klant in uw naam zo snel mogelijk te behelpen en u ontvangt automatisch én onmiddellijk een digitaal kopij van het interventierapport.

Helioscreen repair